3D BIM Dizajn ▪ Projektiranje ▪ Stručni nadzor ▪ Upravljanje projektima

 

 

Tvrtka DP Project Engineering, osnovana je 2017. godine i od osnutka do danas projektirali smo i stručno nadzirali i vodili više projekata izgradnje građevina obiteljske, višestambene i društveno kulturne namjene. Tijekom godina poboljšavali smo svoje proizvode, izrađujući građevinsku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima i potrebama naših klijenata nastojeći kombinirati moderne tehnologije, rješenja i trendove s tradicijom i pouzdanošću.

U ponudi usluga nudimo izradu građevinske dokumentacije u različitim varijantama: projekti kuća za individualne potrebe, projekti obiteljskih kuća, projekti modernih građevina, projekti drukčijih i neobičnih građevina i mnogi drugi.

Projekti građevina prikazani u galeriji na ovoj web stranici su samo dio projekata u kojoj realizaciji smo sudjelovali, bilo da se radi na poslovima izvedbe, projektiranja, stručnog nadzora ili vođenja projekta.

3D Dizajn/Projektiranje
3D Dizajn-projektiranje

U ponudi usluga nudimo izradu građevinske dokumentacije u različitim varijantama: projekti kuća za individualne potrebe, projekti obiteljskih kuća, projekti modernih građevina, projekti drukčijih i neobičnih građevina i mnogi drugi.

Projekti građevina prikazani na ovoj web stranici su pokaznog karaktera kako bi Vam pomogli da odaberete, dizajnirate i dobijete bolju predodžbu o onome što stvarno želite prilagođeno vašim specifičnim uvjetima, potrebama i željama.

Stručni nadzor

Prije nego što se započnu bilo kakve građevinske aktivnosti na gradilištu Investitor je u obvezi osigurati stručni nadzor putem ovlaštenog inženjera.

Glavna uloga stručnog nadzora je utvrđivanje usklađenosti izvođenja građevinskih i drugih radova sa građevinskom dozvolom, glavnim projektom, izvedbenim projektom, Zakonom o gradnji, vezanim zakonskim propisima te pravilima struke.

 

Upravljanje projektima

Upravljanje projektom podrazumijeva financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, pripremu i planiranje poslova, praćenje provođenja dinamičkog plana sve u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina te odabir, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.